הרצאה בקורס להסברה ישראלית בדיפלומטיה ישראלית

המרכז הבינלאומי להסברה ישראלית ודיפלומטיה

 

 

 

 

 

 

המרכז הבינלאומי להסברה ישראלית ודיפלומטיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היה לי היום הזכות להרצות על נושא תדמית ותקשורת ויזואלית בסיום קורס להסברה ולדיפלומטיה
ישראלית שאני בעצמי למדתי בו. התכנים שהועברו הם כלי חשוב לסוכני הסברה ולכל מי שמייצג את
עצמו, את ארגונו ואת ארצו.
תודה על הזכות 😍