לקוחות מספרים

"הכרת תודה היא מהדברים הפשוטים אך רבי העוצמה שבני אדם יכולים להפנות אלה אל אלה"

רנדי פאוש
מתוך נאומו "ההרצאה האחרונה"

customers