סדנה למנהלי רשת מלונות דן

סדנה למנהלי רשת מלונות דן בנושא קוד לבוש ייצוגי ועסקי - קינג דויד ירושליים

 

סדנה למנהלי רשת מלונות דן בנושא קוד לבוש ייצוגי ועסקי – קינג דויד ירושליים