הרצאות בנושא תדמית וקוד לבוש למנהלות לשכה – ICX – המרכז הבינלאומי לכנסים

הרצאות בנושא תדמית וקוד לבוש למנהלות לשכה -ICX-המרכז הבינלאומי לכנסים

הרצאות בנושא תדמית וקוד לבוש למנהלות לשכה -ICX-המרכז הבינלאומי לכנסים