בפרלמנט האירופי שבו תלמידי הקיץ תודרכו על האיחוד האירופי ומוסדותיו

We have just arrived from the visit to the European Parliament where our summer students were briefed about the European Union and its institutions

 

We have just arrived from the visit to the European Parliament where our summer students were briefed about the European Union and its institutions