ועידת יסמין השנתית לעסקים בבעלות נשים – עם כבוד השר בנט

At_the_Jasmine_Annual_Women's_Business_Conference_2014_With_the_honor_of_Minister_Bennett

בועידת יסמין השנתית לעסקים בבעלות נשים 2014 –
עם כבוד השר בנט

At_the_Jasmine_Annual_Women's_Business_Conference_2014_With_the_honor_of_Minister_Bennett