סדנה לנספחים מסחריים בנושא תדמית – משרד התמ"ת

סדנה לנספחים מסחריים בנושא תדמית, קוד לבוש עסקי וייצוגי, נימוסי שולחן והליכות בינלאומיים-משרד התמ"ת

סדנה לנספחים מסחריים בנושא תדמית, קוד לבוש עסקי וייצוגי, נימוסי שולחן והליכות בינלאומיים – משרד התמ"ת