הרצאה בחברת ORGON בנושא טקסטיל עבור מעצבי פנים ואדריכלים

הרצאה ללקוחות של חברת אורגון

 

לפני הרצאה בחברת ORGON בנושא טקסטיל עבור מעצבי פנים ואדריכלים.

בוחרת בין הבדים המעולים של החברה את הבדים להדגמה.

 

עם מנכ"ל אורגון אבי ברוךהרצאה ללקוחות של חברת אורגון

הרצאה ללקוחות של חברת אורגון