שיחה מזוהה ב TIMEOUT מאת גיא פרחי

timeout - אין פה תרבות של קוד לבוש. רק גישה של 'היינו בגולני ומותר לנו'