האגף לשירותים חברתיים-עיריית רמת גן 2015 – סיום קורס סטיילינג לאימהות ובנותיהן

עם הבנות בסיום הקורס

האגף לשירותים חברתיים-עיריית רמת גן 2015 - סיום קורס סטיילינג לאימהות ובנותיהן