מטיילים ועובדים – לונדון 2016, קוברה

מטיילים ועובדים - לונדון 2016, קוברה