כמה רגעים של שקט בסין… יחד עם איריס – קוברה. בהכנות לקולקציה 2017

כמה רגעים של שקט בסין... יחד עם איריס - קוברה. בהכנות לקולקציה 2017