חיבה ארגון גנים פרטיים – אחרי ההרצאה על קוד לבוש ואופנה עם גלית אידו

חיבה ארגון גנים פרטיים - אחרי ההרצאה על קוד לבוש ואופנה עם גלית אידו