אני פרידמן -היועצת העסקית נפגשת עם מיכל רצמן בעלת המותג BYME על הסט

Annie_Friedman_the_business_consultant_meets_with_Michal_Ratzman_owner_of_the_BYME_brand_on_the_set

Annie_Friedman_the_business_consultant_meets_with_Michal_Ratzman_owner_of_the_BYME_brand_on_the_set