מרכז הבינלאומי לכנסים ICX

אני פרידמן שלום רב,

כנס מנהלות לשכה ומזכירות בכירות תם, נשלם והסתיים בהצלחה.
ברצוני להודות לך, מקרב לב, על השתתפותך בו ועל הרצאתך בנושא "תדמית וקוד לבוש לסביבה עסקית".

המשתתפות דיברו בשבחי הכנס והנושאים שהועלו במסגרתו.
אנו יודעים כי הייתה לך יד בהצלחתו, ועל כך תודתנו.

כולי תקווה להמשך שיתוף פעולה פורה גם בפרויקטים הבאים.

תודה ובהצלחה,
אמרי הדר
וצוות המרכז הבינלאומי לכנסים ICX