אני שידרגה אותנו כחברה וזה בא לידי ביטוי במכירות שגדלו ובמשובים שאנו מקבלים מהלקוחות