תדמית עסקית לארגונים

תדמית עסקית לארגונים, כיצד להתלבש נכון במגזר העיסקי, אני פרידמן, תדמית ואופנה

Unrecognizable businessman with suitcase working late concept. On AdobeRGB.