אני פרידמן מומחית בוועדת ההיגוי של קוד הלבוש בכנסת ישראל.